Reguli privind triajul epidemiologic telefonic si efectuarea programarilor


Clinica Stomatologică KARA SMILE

Reguli privind triajul epidemiologic telefonic și efectuarea programărilor la KARA SMILE

1. Personalul de la Recepția KARA SMILE va trimite mesaj de confirmare a programarii care continue linkul online pentru completarea chestionarului pentru triajul epidemiologic al pacienților. Deasemeni se va face triajul epidemiologic si telefonic inainte de programarea pentru tratamentul stomatologic.

2. În timpul discuției cu pacienții, aceștia sunt rugați să răspundă la intrebarile din chestionarul de evaluare a riscului de îmbolnăvire cu COVID-19;

3. Dacă există suspiciuni de infecție cu COVID-19, se va temporiza programarea;

4. Dacă din chestionar rezultă că pacientul nu prezintă risc de răspândire a infecției COVID-19, pacientul este programat la consultație, respectiv tratament sau intervenție, urmând ca inaintea sosirii la clinica sa completeze chestionarul online.

5. Pacienții sunt programați la intervale orare, astfel încât aceștia să nu se intersecteze în sala de așteptare;

6. Pacientul este informat telefonic să sosească cu maximum 10 minute mai devreme de ora programării, pentru a semna/verifica toate documentele necesare intrării în cabinet;

7. De asemenea, pacientul este informat telefonic că dacă sosește mai devreme de ora programării, poate să aștepte dacă dorește în afara clinicii și va fi anunțat telefonic în momentul când poate intra în clinică;

8. Pacientul nu va sta în sala de așteptare pentru a intra în cabinet mai mult de 15 minute.

9. Pacienții sunt informați telefonic să nu vină însoțiți decât în cazuri speciale: copii, persoane cu nevoi speciale, persoane vârstnice;

10. În cazul în care vin însoțiți, însoțitorii vor fi rugați să aștepte în afara clinicii sau în sala de așteptare, respectând aceleași reguli ca și pacienții. În cazul în care însoțitorul însoțește pacientul în cabinet, acesta va purta obligatoriu echipament de protecție, identic cu al pacientului.

11. Se acordă o atenție sporită persoanelor vulnerabile prin programarea la începutul zilei, pentru a se evita contactul cu alți pacienți sau pentru a se limita pe cât posibil acest contact.